Ett utmärkande engagemang som leder till träffsäkra och långsiktiga rekryteringar

Navigare Executive Search

Navigare anser att en lyckad rekrytering bygger på ömsesidigt förtroende och genuint engagemang, ett partnerskap med kunden där bägge parter brinner för att det ska bli bra på riktigt. Vi är så säkra på att vi levererar att vi erbjuder alla nya kunder att ringa vem som helst av våra nya eller gamla kunder för referens.

Vår process

Ett tätt samarbete genom hela processen

Nyckeln till en framgångsrik rekrytering är såklart att anställa rätt person till rätt plats, speciellt när det handlar om ledar- och nyckelpositioner. För att locka de bästa kandidaterna krävs fingertoppskänsla och mod att ställa de svåra frågorna, likväl som att förstå när någon inte är lämplig. Vi tror inte på snabba processer och avslut utan är alltid ärliga för att nå vårt mål – den långsiktiga rekryteringen.

Sagt om oss

Vi har ett omfattande nätverk, det innebär att vi kan bidra med råd och kunskap som stärker er verksamhet och ger rätt precision vid rekrytering av nya roller. Nedan finner du ett urval av vad våra kunder har sagt om oss i tidigare uppdrag.

Dags för nytt jobb? Just nu har vi ett flertal uppdrag ute från våra kunder

Vi coachar dig rätt

Livet är en ständig utvecklingsprocess och det
är viktigt att även yrkeslivet hänger med i den utvecklingen.

När vi coachar utgår vi från dina behov och vi hjälper dig att formulera dina mål samt uppnå dem. Genom att ställa de relevanta och ibland obekväma frågorna hjälper vi dig att utvecklas. Vi inriktar oss på möjligheter och lösningar som ska leda till ett ”önskat läge”. Coachning kan spela stor roll när det gäller att förbättra din självbild men också öka ditt självförtroende, något som kan vara en framgångsrik metod för såväl individen som gruppen.