Ett utmärkande engagemang som leder till träffsäkra och långsiktiga rekryteringar

Navigare Executive Search

Vi är en pålitlig partner inom rekrytering som hjälper företag att hitta rätt kompetens oavsett bransch eller roll. För oss handlar det om att hjälpa våra kunder att hitta rätt kompetens för att utveckla sin verksamhet.  Vi är specialister på rekrytering och gör det bäst när vi får möjlighet att vara en förlängd arm hos våra kunder. Vi använder våra searchsystem och nätverk för att hitta de bästa kandidaterna. Navigare anser att en lyckad rekrytering bygger på ömsesidigt förtroende och genuint engagemang, ett partnerskap med kunden där båda parter brinner för att det ska bli bra på riktigt. Vi är så säkra på att vi levererar att vi erbjuder alla nya kunder att ringa vem som helst av våra kunder för referens.

Vår process

Ett tätt samarbete genom hela processen!

Nyckeln till en framgångsrik rekrytering är såklart att anställa rätt person till rätt plats. För att locka de bästa kandidaterna krävs fingertoppskänsla och mod att ställa de svåra frågorna, likväl som att förstå när någon inte är lämplig. Vi är alltid ärliga för att nå vårt mål – den långsiktiga rekryteringen.

Sagt om oss

Vi har kunder i många olika branscher vilket gör att vi kan bidra med råd och kunskap som stärker er verksamhet och ger rätt precision vid rekrytering av nya roller oavsett nivå. Nedan finner du ett urval av vad våra kunder har sagt om oss i tidigare uppdrag.

Dags för nytt jobb? Just nu har vi ett flertal uppdrag ute från våra kunder

Vi coachar dig rätt

Livet är en ständig utvecklingsprocess och det
är viktigt att även yrkeslivet hänger med i den utvecklingen.

När vi coachar utgår vi från dina behov och vi hjälper dig att formulera dina mål samt uppnå dem. Genom att ställa de relevanta och ibland obekväma frågorna hjälper vi dig att utvecklas. Vi inriktar oss på möjligheter och lösningar som ska leda till ett ”önskat läge”. Coachning kan spela stor roll när det gäller att förbättra din självbild men också öka ditt självförtroende, något som kan vara en framgångsrik metod för såväl individen som gruppen.