Coachning

Du kanske är i behov att utveckla dig själv i din arbetsroll eller byta riktning helt i livet? Vi erbjuder ledarskaps – karriär och livscoachning. 

Vi coachar dig rätt

Livet är en ständig utvecklingsprocess och det är viktigt att även yrkeslivet hänger med i den utvecklingen. Står du inför en uppgift, vill uppnå ett mål eller förändra något? Kanske funderar du på en ny roll eller så upplever du att något håller dig tillbaka? Genom coachning utmanar vi ditt tankesätt och hjälper dig att hitta nya vägar.

När vi coachar utgår vi från dina behov och vi hjälper dig att formulera dina mål samt uppnå dem. Genom att ställa de relevanta och ibland obekväma frågorna hjälper vi dig att utvecklas.   Vi inriktar oss på möjligheter och lösningar som ska leda till ett ”önskat läge”. Coachning kan spela stor roll när det gäller att förbättra din självbild men också öka ditt självförtroende, något som kan vara en framgångsrik metod för såväl individen som gruppen.

Karriärcoachning

Rekommenderas för dig som funderar på nästa steg i din karriär. Kanske är du redo att testa på en ny bransch eller känner att du stagnerat där du är. Utöver målstyrd coachning arbetar vi tillsammans med att utveckla ditt CV och öva din intervjuteknik.​

Ledarskapscoachning

Koncentrerar sig främst på en del i ditt ledarskap som du önskar utveckla eller förstärka. Det kan vara personliga egenskaper eller hur din grupp fungerar och hur du kommer vidare med utmaningar inom den. Som grund för ledarskapscoachning erbjuder vi ett 360 graders feedbackverktyg som effektivt dokumenterar dina styrkor och utvecklingsbehov utifrån dina egna, underordnades, kollegors och överordnades bedömningar.

Livscoachning

Tar ett bredare perspektiv och handlar om att hitta balansen eller drivkrafterna i livet. Du kan behöva komma vidare med en frågeställning eller ett problem som påverkar dig och där du kört fast. Utgångspunkten är att förstå vilket liv du vill leva, vem du är och därefter utforska vad du behöver förändra och förstärka för att nå dit.​

Vår metod

Livet är en ständig utvecklingsprocess och det är viktigt
att även yrkeslivet hänger med i den utvecklingen.

Under individuella samtal gör vi en nulägesanalys och en självinventering (vem är jag och vad vill jag). Om det verkar gynnsamt kombinerar vi med en ”360′ analys” där du får feedback från din närmaste omgivning. Syftet med analysen är att identifiera dina styrkor, utvecklingsområden, kompetenser, värderingar samt vad som motiverar dig. Upplägget anpassar vi efter dig, men vanligen träffas vi 10 gånger, ca 1 timme per tillfälle med kontakt däremellan vid behov. Efter några månader gör vi en uppföljning.