Erbjudande & Process

Vår målsättning är att i varje enskilt uppdrag se till att hitta rätt kandidat för en långsiktig rekrytering

Erbjudande

Varje kund, kandidat och uppdrag är unikt och för att nå en lyckad rekrytering krävs mer än ett CV. Vi behöver också ställa oss frågorna; vad drivs kandidaten av, vilken kultur kan passa och hur klarar det rekryterande bolaget av att möta detta? 

För att locka de bästa kandidaterna krävs fingertoppskänsla och mod att ställa de svåra frågorna, likväl som att förstå när någon inte är lämplig. Vi tror inte på snabba processer och avslut utan är alltid ärliga för att nå vårt mål, den långsiktiga rekryteringen.

Navigare erbjuder:

Vi erbjuder ett tätt
samarbete genom hela rekryteringsprocessen

Processen

Tätt samarbete genom hela processen

Utifrån uppdragets karaktär matchar vi den rekryteraren
med störst erfarenhet av liknande uppdrag. Den personliga förståelsen och relationen är viktig och därför följer alltid samma person processen från start till mål. Allt för att säkerställa kvalitet och professionalism genom hela uppdraget.

Vid startmötet definierar vi profilen ni söker och skapar oss en större förståelse för er som företag. Hur beskrivs rollen bäst, vilka förutsättningar finns, hur ser er företagskultur ut och vilka värderingar har ni? Därefter upprättar vi en kravprofil med rollens mandat, karaktär, mål, utmaningar och främsta arbetsuppgifter samt vilken typ av kompetens och personlighet som efterfrågas.

Vi kartlägger marknaden och genomför en metodisk sökprocess. Vi aktiverar våra egna nätverk samt adderar en ny search för varje uppdrag. Via telefon intervjuar vi alla relevanta kandidater för att säkerställa kompetens och bakgrund.

Under en workshop, med syfte att förfina det fortsatta sökarbetet, går vi tillsammans igenom utvalda kandidaters Cv:n i relation till kravprofilen.

Utifrån ett urval av telefonintervjuerna, djupintervjuar vi 10-15 kandidater. Därefter matchar vi dem enligt vår kravprofil där kompetens, personlighet och kulturell match utvärderas på djupet.

Ett urval av minst tre slutkandidater från djupintervjuerna väljs ut. Ni får en ingående
redogörelse för kandidaternas positiva sidor, drivkrafter och utvecklingsområden. Därefter för vi tillsammans en dialog kring hur vi tror att de skulle matcha bolaget och rollen.

Vi tar referenser på aktuell slutkandidat, varav minst tre från före detta chefer eller kollegor som haft en god insyn i kandidatens arbete. Vi säkerställer att vi får relevant information kring kompetens kopplat till aktuell roll, hur kandidaten fungerat socialt samt vilka utvecklingsområden kandidaten har.

Tre månader efter tillträdet följer vi upp med såväl uppdragsgivare som kandidat, men oftast har vi en betydligt tätare dialog än så. Det är viktigt att rekryteringen känns bra för bägge parter för ett långsiktigt resultat.

Sagt om oss

Vi har ett omfattande nätverk, det innebär att vi  kan bidra med råd och kunskap som stärker er verksamhet och ger rätt precision vid rekrytering av nya roller. Nedan finner du ett urval av vad våra kunder har sagt om oss i tidigare uppdrag.