Vi är Navigare

Vi har ett omfattande nätverk och gedigna search system. Det innebär att vi  kan bidra med råd och kunskap som stärker er verksamhet och ger rätt precision vid rekrytering av nya roller. 

Karin Haqvinsson

Mikaela Demling

Amanda Wingren

Kontakta oss

Adress

Navigare Executive Search AB

Norrlandsgatan 10

111 43 Stockholm

E-post

info@navigaresearch.se

malin.dentler@navigaresearch.se

Telefon

+46 73 366 36 66

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar gällande ett aktuellt uppdrag eller om hur vi på Navigare jobbar så är du varmt välkommen att kontakta oss via e-post eller telefon.

Navigare

Vi ser till att rätt person hamnar på rätt plats

Navigare är det personliga rekryteringsbolaget som lägger ner själ och hjärta i alla uppdrag. En lyckad rekrytering bygger på ömsesidigt förtroende och genuint engagemang där bägge parter brinner för att det ska bli bra på riktigt! För att locka de bästa kandidaterna krävs fingertoppskänsla och mod att ställa de svåra frågorna, likväl som att förstå när någon inte är lämplig. Vi tror inte på snabba processer och avslut utan är alltid ärliga för att nå vårt mål, dvs. den långsiktiga rekryteringen.